Hlavná stránka
SlovenskýRSS kanál
   Prihlásenie   Produkty   Dokumenty   Váš profil   Košík   Kontakt   Hlavná   Pomoc   
Kategórie Výrobcovia
kat

ON-LINE NAKUPOVANIE

kat

AUTO MOTO

kat

DOVOLENKA CESTOVANIE

kat

BONUS SYSTEM

  kat

DOBIŤ KREDIT

  kat

UHRADIŤ PREDDAVOK

  kat

REGISTRAČNÉ & ČLENSKÉ POPLATKY

kat

Vzorový obchod - od 29.3.2020 POZASTAVENÉ

Hľadať produkt
  Rozšírené vyhľadávanie >
Aktualizácia
Aktuálne ponúkame 46572 produktov. Posledná aktualizácia 29.03.2023.
Najsledovanejšie

PREDDAVOK 100,-€

KREDIT 20.000 €

PREDDAVOK 1000,-€

KREDIT 1000 €

KREDIT 10.000 €

*
lupa zväčšiť obrázok
image  

PREDDAVOK 1000,-€


Kód produktu:PRED 1000
Výrobca:REFINANCE CREDIT,s.r.o.

SUPER PROFIT 1 000.00%
PREDAJNÁ CENA
1 000.00 €
100.00% BODOVÁ HODNOTA 1000 BH
WELCOME DRINK BONUS: uvítací bonus pre nových členov 5000 €
KONEČNÁ CENA 0.00 €

Nákupom tohto produktu ešte zarobíte: 4 000.00 €

  Ďalšie obrázky
image
Vlož do nákupného košíka:  ks


PRÍSPEVKOVÝ KALENDÁR PRE VYPLÁCANIE ČLENSKÉHO UVÍTACIEHO BONUSU "WELCOME DRINK"

Tabuľka znázorňuje predpokladané výšky nenávratných mesačných príspevkov vyplácaných za zrealizovaný nákup tejto položky v zobrazených mesiacoch. Reálne hodnoty jednotlivých mes. príspevkov sa môžu v závislosti od dosiahnutého mesačného obratu klubu meniť, celková výška Vám poskytovaného bonusu však pre uvedený produkt zostáva nemenná a zodpovedá hodnote uvedenej v tabuľke cenových údajov (vpravo hore – je vyznačená zel. farbou). REFINANCOVANIE - vyplácanie bonusu prebieha až dovtedy, kým Vám nie je vyplatená celá výška uvedeného bonusu. Nárok na bonus máte len ako registrovaný člen klubu.


  1. mesiac2. mesiac3. mesiac4. mesiac5. mesiac6. mesiac7. mesiac8. mesiac9. mesiac10. mesiac
Mesiac od nákupu: Aug. 24Sep. 24Oct. 24Nov. 24Dec. 24Jan. 25Feb. 25Mar. 25Apr. 25May. 25
Predpokladaná odmena: hodnota 1 bodu v prísl. mesiaci 1.25 €/BH1.02 €/BH1.10 €/BH0.97 €/BH1.06 €/BH1.00 €/BH1.00 €/BH1.00 €/BH1.00 €/BH1.00 €/BH
BH NÁKUPU 1000 BH1000 BH1000 BH1000 BH1000 BH1000 BH1000 BH1000 BH1000 BH1000 BH spolu:
Predpokladaná výška vášho nenávratného mesačného príspevku 625.00 € 510.00 € 550.00 € 485.00 € 530.00 € 500.00 € 500.00 € 500.00 € 500.00 € 500.00 € 5000 €
Mesačný stav vášho BONUS konta dosiahnutý týmto nákupom 625.00 € 1 135.00 € 1 685.00 € 2 170.00 € 2 700.00 € 3 200.00 € 3 700.00 € 4 200.00 € 4 700.00 € 5 000.00 €
Popis produktuPožadovanú hodnotu preddavku si zvolte nastavením zodpovedajúceho počtu kusov, prípadne prejdite na ponuku s preddavkom 100,-€

 

PREDDAVKY:

Preddavok je „prostriedok“, ktorý vám prinesie „za málo peňazí maximum muziky“. Zaplatenie preddavku vám prináša hneď dva úžitky:

 

1.     UPLATNENIE PREDDAVKU:

        PREDDAVKOM SI ZNÍŽITE VÝŠKU ĽUBOVOLNÉHO NÁKUPU:

Finančné prostriedky, ktoré na preddavkoch zaplatíte môžete kedykoľvek použiť pri akomkoľvek nákupe/nákupoch: Jednoducho za každý nákup, pri ktorom si preddavok uplatníte, uhradíte sumu nižšiu o uplatnený preddavok. To znamená, že o uhradené preddavky nikdy neprídete a preto sa ich zaplatením nevystavujete žiadnemu riziku. Zaplatený preddavok bude pre vás po celý čas k dispozícií až do doby, kým si ho neuplatníte pri niektorých zo svojich nákupov.

 

2.     UPLATNENIE CASHBACKU:

        ZA CASHBACK DOSIAHNUTÝ PREDDAVKOM MOŽETE NAKUPOVAŤ: KEDYKOĽVEK A ČOKOĽVEK 

Jedinečnou prednosťou preddavkov je ich bodová hodnota na úrovni 100%, čo znamená, že BH preddavku je totožná s výškou zaplateného preddavku. To znamená, že každý preddavok vám prinesie pri benefite CachBack GARANT BONUS rovnajúci  sa teraz desaťnásobku jeho BH a teda  zaplatenej hodnoty preddavku !!!  

BONUS  takto získaný  môžete využiť na kúpu čohokoľvek a kedykoľvek, a to bez ohľadu na to, kedy si tento preddavok uplatnite pri inom nákupe.   

 

UPLATNENIE(POUŽITIE) PREDDAVKU a UPLATNENIE(POUŽITIE) BONUSU sú dve rozdielne, na sebe nezávislé veci. Je preto úplne jedno, ktorú sa rozhodnete využiť skôr.

 

ZNENIE DEFINÍCIE PREDDAVKU  VYŇATÉ ZO VšOP

 

PREDDAVOK 

Preddavok je záloha na nákup, ktorý bude zrealizovaný v budúcnosti. Uhradené preddavky sa členovi evidujú v jeho užívateľskej sekcií v kolónke POUŽITEĽNÝCH PREDDAVKOV a zákazník má právo akúkoľvek hodnotu z týchto preddavkov použiť kedykoľvek a pri nákupe akéhokoľvek tovaru/služby v internetovom obchode na portály. Po jeho uplatnení sa stav POUŽITEĽNÝCH PREDDAVKOV zníži vždy o uplatnenú hodnotu, zostatok môže zákazník použiť kedykoľvek v budúcnosti pri inom nákupe.

            Zákazník si pri nákupe môže uplatniť preddavok vždy len do maximálne výšky bodovej hodnoty nákupu (BH), resp. nakupovaného tovaru. Uplatnenie preddavku znamená považovať pri nákupe uplatnenú hodnotu preddavku za čiastočnú úhradu tohto nákupu, a suma uhradená zákazníkom do zostávajúcej hodnoty nákupu je považovaná za druhú čiastkovú úhradu, čím sa považuje cena nákupu za uhradenú v plnej výške.  (To môže mať pre zákazníka význam pri prípadnej reklamácií, pri výmene tovaru, prípadne vrátení kúpnej ceny).

Nakoľko zákazník môže svoje preddavky využiť kedykoľvek pri svojich nákupoch na portály, uhradením preddavkov sa zákazník nevystavuje žiadnemu riziku straty finančných prostriedkov.  Preddavkami môže zákazník len získať a význam preddavkov v programe spočíva v nasledujúcom pravidle:

            Percentuálna miera bodovej hodnoty preddavkov predstavuje vždy 100% hodnoty preddavku, čo znamená, že zákazníkovi bude pri úhrade preddavku zarátaná BH vo výške rovnajúcej sa uhradenej sumy. Body získané preddavkom sú plnohodnotné body v programe, a zákazníkovi z nich vyplývajú rovnaké bonusy a výhody, ako pri BH získaných bežným nákupom. BONUS, ktorý zákazníkovi za úhradu preddavku vyplýva sa vypočítava na základe štandardných pravidiel pre zvolený bonusový program, rovnako tak sú tieto body zákazníkovi započítané do historických bodov pre VP. Všetky plnenia vplývajúce zákazníkovi zo získaných bodov prebiehajú nezáväzne na tom, kedy a v akej miere si zákazník preddavok uplatní.

 

Príklad:

Zákazník využívajúci bonusový program CashBack GARANT uhradí preddavok vo výške 1000 EUR, čím získa 1000 bodov(BH) a z toho mu vyplýva 10.000 Eurový BONUS.  Tento BONUS je zákazníkovi vyplácaný v súlade s pravidlom o refinancovaní a zákazníkovi sa v jeho matrixe objaví ako nákup s BH  1000, stav historických bodov sa zvýši o hodnotu 1000, a rovnako tak sa uhradená hodnota 1000 objaví zákazníkovi aj v v jeho  užívateľskej sekcií v stave použiteľných preddavkov.

 

 

 

 

 

V prípade, že zákazník v zmysle týchto VšOP odstúpi od kúpnej zmluvy, pri úhrade ktorej si uplatnil preddavok,  prípadne tak dôjde na základe uznanej reklamácie, bude zákazníkovi vrátená len časť kúpnej ceny vo výške čiastkovej úhrady predstavujúcej doplatok vo výške rozdielu plnej kúpnej ceny a uplatneného preddavku a čiastková úhrada vo výške uplatneného preddavku bude spätne prevedená do stavu preddavkov. Sumu uhradenú preddavkom nie je možné zákazníkovi vrátiť späť, nakoľko v momentom jej uhradenia začal plynúť zákazníkovi bonusový proces refinancovania.

Právo na zrušenie kúpy preddavku však vyplýva zákazníkovi  z týchto VšOP v zákonom stanovených lehotách.

 

Údaje o PREDDAVKOCH sú na portáli vyznačený vždy na oranžovom podklade, resp. v oranžovej farbe  

 

 

 

Praktický príklad využitia preddavku: 

 

Predstavme si zákazníka, ktorý v budúcnosti tak ako každý z nás zrealizuje ešte množstvo nákupov, nákupov, a sám ešte ani celkom dobre nevie akých, určite by však chcel so svojou 4 člennou rodinou vycestovať na dovolenku v odhadovanej cene 2000 EUR a taktiež by rád pre svoju rodinu kúpil aj 4 bicykle v predbežnej cene 500 EUR/ks. Momentálne má k dispozícií sumu vo výške 500 EUR, čo postačuje len na jeden bicykel, preto hľadá pre seba čo najvýhodnejšie riešenie.

·          Ak by teraz zakúpil bicykel v cene 500 EUR, zhruba do 2 rokov by refinancovaním nákupu získal 500 Eurový BONUS, čo by mu umožnilo nákup ďalšieho bicykla. Rovnakým spôsobom by cca o polroka (od kúpy prvého bicykla) zakúpil aj ďalší bicykel, čo by mu tiež prinieslo bonus na kúpu štvrtého bicykla. Takýmto spôsobom by mal za 1000 EUR v horizonte 2 a polroka 4 bicykle a v druhom roku by podobným spôsobom mohol zakúpiť dovolenku. To nie je zlé.

·         Využitie preddavku však poskytuje ešte výhodnejšie riešenie: Zakúpenie 500 EUROVÉHO PREDDAVKU zákazníkovi prinesie zhruba do dvoch rokov 5000 Eurový BONUS, ktorý môže použiť na kúpu čohokoľvek, a dostatočne to postačuje ajna kúpu želaných štyroch bicyklov, dovolenky, ako aj ďalších nákupov. Navyše v prípade, ak by si zákazník uplatňoval tento5000 eurový bonus formou re-bonusových nákupov, získal by tým ďalší cca 5000 Eurový BONUS. A taktiež počiatočneuhradený 500 Eurový preddavok má aj naďalej stále k dispozícií; je jeho a môže ho využiť pri akomkoľvek nákupe/nákupoch. Takýmto spôsobom zákazník získal bicykle, dovolenku a ešte niečo navyše zdarma.

  

 
Podobné produkty
PREDDAVOK 100,-€
image Požadovanú hodnotu preddavku si zvolte nastavením zodpovedajúceho počtu kusov, prípadne prejdite na ...
100.00 EUR 
(3 012.60 Sk)
PREDDAVOK 2000,-€
image UPOZORNENIE: Tento produkt je určený len pre členov - pávnické osoby PREDDAVKY: Preddavok je „prostr...
2 000.00 EUR 
(60 252.00 Sk)
Diskusia k produktu
Prispievať do diskusie môžu iba registrovaní používatelia.
Diskusia neobsahuje žiadny príspevok, pre vloženie musíte byť prihlásený.
https://www.facebook.com/pages/REFINANCOVANIE/186574604819847
Prihlásenie sa
Meno:

Heslo:
Zabudnuté heslo
Registrácia firma
Registrácia občan
kos Nákupný košík
0 ks 0.00 EUR
(0.00 Sk)
s DPH

>> zobraziť nákupný košík
Kontaktujte nás

*Vaše meno:

*Váš email:

Váš telefón:

*Vaša správa/otázka:
*Kontrolný kód:
 
6661

Opíšte kód z políčka, slúži ako ochrana proti SPAM.
*údaje musia byť vyplnené pre úspešne odoslanie.
Kontaktné informácie

REFINANCE CREDIT s.r.o
Na Sihoti 1159/19
02601 Dolný Kubín
Volajte:
tel+421 948 91 22 66
tel
tel
Píšte:
E-mail pre informácie:
einfo@shoppinghysteria.sk
E-mail pre objednávanie:
eobjednavka@shoppinghysteria.sk
e
Podporované platby
Novinky

BMW X3 xDrive20d, kombi, 4x4, A6

image V prípade záujmu kontaktujte nášho obcho...

16 000.00 EUR 
(482 016.00 Sk)

Zobraziť všetky novinky >>
Akciové produkty

CITROEN C-ELYSÉE Exclusive

image Referenčné vozidlo : CITROEN model. rada...

11 790.00 EUR 
(355 185.54 Sk)

Zobraziť všetky akcie >>
 Ceny sú prepočítané konverzným kurzom: 1 EUR = 30.1260 Sk © REFINANCE CREDIT s.r.o. vytvorené redakčným systémom © MiBe ESHOP 2011, 26