Hlavná stránka
SlovenskýRSS kanál
   Prihlásenie   Produkty   Dokumenty   Váš profil   Košík   Kontakt   Hlavná   Pomoc   
Kategórie Výrobcovia
kat

ON-LINE NAKUPOVANIE

kat

AUTO MOTO

  kat

TEMPUS Prémiové značky

  kat

NOVÉ AUTÁ so zvýhodneným BONUSOM

    katBMW
    katVW
    katMAZDA
    katCITROEN
    katRENAULT
    katCHEVROLET
  kat

NOVÉ AUTÁ

  kat

JAZDENÉ VOZIDLÁ

  kat

JAZDENÉ VOZIDLÁ - Autá odobrané z lízingu

  kat

MOTOROVÉ ČLNY, JACHTY

kat

DOVOLENKA CESTOVANIE

kat

BONUS SYSTEM

kat

Vzorový obchod - od 29.3.2020 POZASTAVENÉ

Hľadať produkt
  Rozšírené vyhľadávanie >
Aktualizácia
Aktuálne ponúkame 46572 produktov. Posledná aktualizácia 29.03.2023.
Najsledovanejšie

PREDDAVOK 100,-€

KREDIT 20.000 €

PREDDAVOK 1000,-€

KREDIT 1000 €

KREDIT 10.000 €

*
lupa zväčšiť obrázok
image   Akcia

CITROEN C-ELYSÉE Exclusive


Kód produktu:CITROEN C-ELYSÉE exclusive
Výrobca:CITROEN

SUPER PROFIT 98.81%
PREDAJNÁ CENA
11 790.00 €
9.88% BODOVÁ HODNOTA 1165 BH
WELCOME DRINK BONUS: uvítací bonus pre nových členov 5825 €
KONEČNÁ CENA 5 965.00 €
  Ďalšie obrázky
imageimageimage imageimageimage imageimage
Vlož do nákupného košíka:  ks


PRÍSPEVKOVÝ KALENDÁR PRE VYPLÁCANIE ČLENSKÉHO UVÍTACIEHO BONUSU "WELCOME DRINK"

Tabuľka znázorňuje predpokladané výšky nenávratných mesačných príspevkov vyplácaných za zrealizovaný nákup tejto položky v zobrazených mesiacoch. Reálne hodnoty jednotlivých mes. príspevkov sa môžu v závislosti od dosiahnutého mesačného obratu klubu meniť, celková výška Vám poskytovaného bonusu však pre uvedený produkt zostáva nemenná a zodpovedá hodnote uvedenej v tabuľke cenových údajov (vpravo hore – je vyznačená zel. farbou). REFINANCOVANIE - vyplácanie bonusu prebieha až dovtedy, kým Vám nie je vyplatená celá výška uvedeného bonusu. Nárok na bonus máte len ako registrovaný člen klubu.


  1. mesiac2. mesiac3. mesiac4. mesiac5. mesiac6. mesiac7. mesiac8. mesiac9. mesiac10. mesiac
Mesiac od nákupu: Aug. 24Sep. 24Oct. 24Nov. 24Dec. 24Jan. 25Feb. 25Mar. 25Apr. 25May. 25
Predpokladaná odmena: hodnota 1 bodu v prísl. mesiaci 1.25 €/BH1.02 €/BH1.10 €/BH0.97 €/BH1.06 €/BH1.00 €/BH1.00 €/BH1.00 €/BH1.00 €/BH1.00 €/BH
BH NÁKUPU 1165 BH1165 BH1165 BH1165 BH1165 BH1165 BH1165 BH1165 BH1165 BH1165 BH spolu:
Predpokladaná výška vášho nenávratného mesačného príspevku 728.13 € 594.15 € 640.75 € 565.03 € 617.45 € 582.50 € 582.50 € 582.50 € 582.50 € 582.50 € 5825 €
Mesačný stav vášho BONUS konta dosiahnutý týmto nákupom 728.13 € 1 322.28 € 1 963.03 € 2 528.05 € 3 145.50 € 3 728.00 € 4 310.50 € 4 893.00 € 5 475.50 € 5 825.00 €
Popis produktuReferenčné vozidlo :    CITROEN model. rada C-ELYSÉE:

   

 Čo sú referenčné vozidlá ?......      ..       ...............  . .................  ........................?..

  http://shoppinghysteria.sk/kategoria/176394/NOVE-AUTA-referencne-vozidla-so-zvyhodnenym-BONUSOM/

 

 Informácie k produktu:...                                                                               ...... ..?..

       Všetky potrebné informácie o základnej výbave, technické údaje ako aj aktuálne ceny a akcie nájdete na stránke www.CITROEN.sk alebo v nasledujúcich dokumentoch na stiahnutie(pdf).

 

           Príslušenstvo

                       -    KATALÓG   -                                                -  CENNÍK  -                                              -  PRÍSLUŠENSTVO  -

 

 Bonusové hodnoty uvedené vo vyššie zobrazenom PRÍSPEVKOVOM KALENDÁRI zodpovedajú hodnotám vypočítaným pre prevedenie Exclusive VTi 115 manuálna 5-st. 85 kW/ 115 k

 

         Prehľad o cenách a bonusových hodnotách ďalších prevedení tejto modelovej rady nájdete v nasl.tabuľke, prípadne v tabuľke na stiahnutie PONUKA VOZIDIEL :

  

 

  Za referenčné vozidlo si môžete zvoliť vozidlo v ľubovoľnom motorickom prevedení (výbave,farbe)  podľa ponuky uvedenej v tabuľke.  K zvolenému vozidlu si môžete zvoliť  aj ľubovoľnú príplatkovú  (prípadne aktuálne akciovú) výbavu v zmysle aktuálneho cenníka. Všetky údaje o cenách, prevedeniach  a výbavách sú pravidelne aktualizované, pri nákupe je však potrebné vychádzať z cenníkov autorizovaného dealera platné pre SR v čase nákupu(prípadne vytvorenia objednávky na vozidlo).

         Zmenou ceny kupovaného vozidla sa zmení aj jeho BH, čo má vplyv na celkovú výšku CASHBACKU a následne aj na vypočítanú výšku mesačného príspevku.  Vo všeobecnosti platí, že čím vyššia príplatková výbava k štandardnej cene, tým vyššia percentuálna miera CASHBACKU. To môže teda znamenať, že navýšením kúpnej ceny o doplnkovú výbavu dosiahnete vyšší BONUS a v konečnom dôsledku nižšiu celkovú cenu vozidla (to platí u vozidiel, u ktorých je výška CASHBACKU pri štandardnej cene nižšia ako 10%). 

       Presné bonusové hodnoty vami zvoleného vozidla získate spätne do 24 hodín od obdržania vašej internetovej informatívnej objednávky.  Pri jej vypĺňaní sa riaďte nižšie uvedeným postupom. 

 

  Dôležité upozornenie:                                                                                               

   

       Táto položka má len informatívny charakter.

Položku motorové vozidlá nie je možné zakúpiť priamo prostredníctvom tohto internetového obchodu, odoslaním objednávky si však môžete zabezpečiť prednostnú účasť na najbližšie konanej predajnej PROMO AKCIÍ. 


        Položka slúži hlavne na zobrazenie údajov o poskytovanom BONUSE (výška CASHBACKU, BH, prehľad refinancovania s predpokladanou výškou mesačných príspevkov) na vybranej vzorke vozidla danej modelovej rady. Prehľad o bonusových údajoch ostatných prevedení vozidiel rovnakej modelovej rady nájdete v priloženej tabuľke. 

 

        Zároveň Vám však táto položka umožňuje (potvrdením objednávky v nákupnom košíku) prednostne si zabezpečiť účasť na predajnej PROMO AKCIÍ, kde si vami zvolené prevedenie vozidla zobrazenej modelovej rady môžete zakúpiť s poskytnutím refinancovania v uvedených hodnotách.K objednávke prosím priložte aj vyplnenú PRIHLÁŠKU.

 

  

 Ako a kde si môžete vozidlo s poskytnutím REFINANCOVANIA zakúpiť ? .........?

   

    Nákup vozidiel sa realizuje výhradne na predajných PROMO AKCIÁCH organizovaných spoločnosťou REFINANCE CREDIT s.r.o. u zmluvných autorizovaných dealerov a to vždy vo vopred určených termínoch. Účasť na vybranej predajnej PROMO AKCIÍ si zabezpečíte niektorým z nasledujúcich spôsobov:

 

 A/ VYPLNENÍM A ODOSLANÍM PRIHLÁŠKY:

Prihlášku si stiahnete kliknutím na výraz, prihlasovací formulár však nájdete aj v tabuľke PONUKA VOZIDIEL. Po prijatí vašej prihlášky budete zaradený na najbližší voľný termín konania vami zvolenej akcie, o čom budete vyrozumený e-mailom prípadne kontaktovaný telefonicky. Bližšie pokyny nájdete v prihláške.

   Nakoľko je však počet predaných vozidiel na akcií (z dôvodu obmedzenej kapacity pre refinancovanie) limitovaný,je limitovaný aj počet zúčastnených účastníkov. Preto účasť na akcií bude účastníkom potvrdzovaná v súlade s poradím prijatých prihlášok a voľnej kapacity účastníkov. Žiadatelia, ktorých prihlášky budú prijaté po naplnení počtu účastníkov pre daný termín budú zaradení ako účastníci najbližšieho voľného termínu akcie.

   Predajnej akcie sa spravidla zúčastňuje vždy vyšší počet účastníkov, ako je predajný limit vozidiel, pričom nárok na nákup majú najskôr účastníci s prednostným právom nákupu (B/ spôsob prihlásenia ) a  nárok prechádza postupne na účastníkov v súlade s poradím prijatia ich prihlášok. Účastníci však majú možnosť si urobiť záväznú objednávku na zvolené vozidlo s neskorším dodaním, pričom postupujú podľa platných pravidiel pre objednanie vozidla platné pre zákazníkov daného autorizovaného dealera. 

   

B/ VLOŽENÍ TEJTO POLOŽKY DO NÁKUPNÉHO KOŠÍKA A POTVRDENÍM OBJEDNÁVKY.

   Tento spôsob Vám zabezpečuje prednostné právo účasti na predajnej PROMO AKCIÍ, ako aj prednosť pri na nákupe vozidla pred ostatnými účastníkmi akcie. Táto forma je vhodná z dôvodu očakávania výrazne vyššieho dopytu po nákupe vozidiel s refinancovaním, ako je ponuka danej akcie Počet refinancovaných vozidiel má pre každú značku (prípadne model) vopred určenú mesačnú kapacitu – LIMIT.

      Pri tomto spôsobe je potrebné disponovať dostatočným stavom KREDITU. Jeho výška po odoslaní objednávky dočasne klesne o hodnotu CASHBACKU zobrazenej položky, presne čerpaná hodnota KREDITU(a teda aj CASHBACKU) však bude upravená bezprostredne po zakúpení vozidla.

    V prípade, že ponuku nevyužijete a vozidlo si ani do 30 dní od konania PROMO AKCIE nezakúpite, bude odčerpanie vášho kreditu stornované a jeho stav vrátený na pôvodnú hodnotu. Odoslaním objednávky sa nevystavujete žiadnemu riziku pokuty či poplatku vyplývajúceho z nevyužitia práva na nákup s refinancovaním. Odporúčame ho však použiť len v prípade, keď ste pevne rozhodnutý predajnú akciu využiť na nákup vozidla a chcete mať pritom istotu, že refinancovanie  bude poskytnuté práve Vám.

K objednávke(nákupného košíka) je potrebné priložiť vyplnenú PRIHLÁŠKU.  

 

Na záver ešte pripomíname, že v zmysle VšOP má každý riadny člen klubu V priebehu 12 po sebe idúcich mesiacov právo zúčastniť sa maximálne troch predajných PROMO AKCIÍ, a preto vyšší počet termínov od jedného člena v uvedenom horizonte nebude akceptovaný. Žiadosti o účasť na predajných akciách preto odosielajte veľmi uvážene a v maximálnom počte tri termíny ročne.  

  

 

  Upozornenie:                                                                                                         

 

            Nižšie zobrazovaná tabuľka pre výpočet splátok QUATRO sa vzťahuje na výpočet splátok pre nákup spotrebného tovaru.   Preto údaje v nej zobrazované pre autá nemajú správne hodnoty. Kalkuláciu leasingu, úveru prípadne nákupu na časti dostanete na vyžiadanie. Viac o možnostiach financovania nákupu Vášho vozidla, ako aj o možnostiach poistenia nájdete v kategórií FINANČNÉ SLUŽBY.

 

 

Záruka:
4 mes.
Diskusia k produktu
Prispievať do diskusie môžu iba registrovaní používatelia.
Diskusia neobsahuje žiadny príspevok, pre vloženie musíte byť prihlásený.
https://www.facebook.com/pages/REFINANCOVANIE/186574604819847
Prihlásenie sa
Meno:

Heslo:
Zabudnuté heslo
Registrácia firma
Registrácia občan
kos Nákupný košík
0 ks 0.00 EUR
(0.00 Sk)
s DPH

>> zobraziť nákupný košík
Kontaktujte nás

*Vaše meno:

*Váš email:

Váš telefón:

*Vaša správa/otázka:
*Kontrolný kód:
 
7716

Opíšte kód z políčka, slúži ako ochrana proti SPAM.
*údaje musia byť vyplnené pre úspešne odoslanie.
Kontaktné informácie

REFINANCE CREDIT s.r.o
Na Sihoti 1159/19
02601 Dolný Kubín
Volajte:
tel+421 948 91 22 66
tel
tel
Píšte:
E-mail pre informácie:
einfo@shoppinghysteria.sk
E-mail pre objednávanie:
eobjednavka@shoppinghysteria.sk
e
Podporované platby
Novinky

BMW X3 xDrive20d, kombi, 4x4, A6

image V prípade záujmu kontaktujte nášho obcho...

16 000.00 EUR 
(482 016.00 Sk)

Zobraziť všetky novinky >>
Akciové produkty

CITROEN C-ELYSÉE Exclusive

image Referenčné vozidlo : CITROEN model. rada...

11 790.00 EUR 
(355 185.54 Sk)

Zobraziť všetky akcie >>
 Ceny sú prepočítané konverzným kurzom: 1 EUR = 30.1260 Sk © REFINANCE CREDIT s.r.o. vytvorené redakčným systémom © MiBe ESHOP 2011, 26